Lainan korko – Nämä asiat sinun tulee tietää

Lainan korko selitettynä

Lainan korko on yksi eniten sen hintaan vaikuttavista tekijöistä. Siksi siihen kannattaa perustua huolella aina, kun harkitaan lainan ottamista. 

Korkoihin liittyy runsaasti erilaisia termejä, jotka voivat tuntua monimutkaisilta. Kerromme tällä sivulla tarkemmin tärkeimmät lainojen korkoihin liittyvät termit, mitä ne tarkoittavat ja miten ne vaikuttavat lainan kustannuksiin.

Mitä tarkoittaa korko?

Lainan korko on se palkkio, jonka lainan myöntävä taho ottaa itselleen. Lainanottaja maksaa koko laina-ajan korvausta pankille tai rahoituslaitokselle siitä, että on saanut lainasumman omaan käyttöönsä.

Korko ilmaistaan prosentteina ja lasketaan lainasummasta. Lainatarjouksessa ilmoitettu korkoprosentti on vuosikorko eli lainasta maksetaan prosenttiosuuden verran korkoa vuodessa. Koska korko lasketaan aina jäljellä olevasta lainasummasta, pienenee maksettavan koron euromääräinen suuruus lainan lyhentyessä.

Lainan koroista puhuessa voidaan vielä erikseen puhua nimelliskorosta, marginaalikorosta, viitekorosta ja todellisesta vuosikorosta, jotka kaikki liittyvät lainan hintaan. Kerromme seuraavaksi tarkemmin, mitä nämä kaikki tarkoittavat.

Mikä on nimelliskorko?

Nimelliskorko on lainasopimukseen merkitty korkoprosentti. Lainan nimelliskorko voi olla kahta eri tyyppiä, joista toinen on kiinteä ja toinen vaihtuva.

  • Kiinteäkorkoinen laina tarkoittaa lainaa, jonka nimelliskorko pysyy samana koko laina-ajan. Siten lainanottaja maksaa samaa korkoa lainan takaisinmaksun ajan yleisen korkotason vaihteluista riippumatta.
  • Vaihtuvakorkoinen laina on puolestaan laina, jonka nimelliskorko muuttuu laina-aikana. Tällaisessa lainassa nimelliskorko muodostuu marginaalikorosta ja viitekorosta, joista jälkimmäinen muuttuu yleisen korkotason muutosten mukaan.

Nimelliskorko ei ole välttämättä aina paras mittari pienikorkoisimman lainan löytämiseen. Sen lisäksi lainan kokonaishintaan vaikuttavat myös muut lainaan liittyvät kulut, jotka kannattaa ottaa myös vertailussa huomioon.

Lainan marginaali ja viitekorko

Vaihtuvakorkoisen lainan nimelliskorko muodostuu lainanmyöntäjän marginaalista ja viitekorosta. 

Viitekorot ovat julkisesti noteerattuja korkoja, jotka voivat olla pankin omia prime-korkoja tai yleisiä markkinakorkoja. Käytetyimmät markkinakorot ovat Euroopan keskuspankin määrittämät euribor-korot, jotka tarkistetaan aina tietyn ajan välein. 

Asuntolainat on usein sidottu 12 kuukauden euriboriin, joka tarkistetaan kerran vuodessa. Kulutusluottojen viitekorkona käytetään useimmiten lyhyemmän aikavälin euribor-korkoja, erityisesti kolmen kuukauden euriboria. Tällaisen lainan korko muuttuu aina kolmen kuukauden välein kyseisen viitekoron tarkistamisen yhteydessä.

Prime-korot jokainen pankki määrittää itse, mutta myös ne noudattavat yleistä korkotasoa. Näitä käytetään kuitenkin lainojen viitekorkoina huomattavasti euriboria harvemmin.

Marginaalikorko tarkoittaa puolestaan sitä osuutta, jonka pankki tai rahoituslaitos ottaa itselleen palkkioksi rahan lainaamisesta. Lainan marginaali pysyy samana koko laina-ajan, ja nimelliskoron muutokset johtuvat viitekoron muutoksista.

Marginaali on aina yksilöllinen ja riippuu muun muassa hakijan taloudellisesta tilanteesta. Yleensä marginaali muodostetaan sen perusteella, kuinka suureksi lainan myöntämisen riski arvioidaan.

Miten todellinen vuosikorko eroaa nimelliskorosta?

Todellinen vuosikorko vs nimelliskorko

Todellinen vuosikorko on kaikista lainatarjouksista löytyvä luku, joka kuvaa lainan kokonaiskustannuksia. 

Lainan korko ei ole ainoa siihen liittyvä kustannus, vaan lainanottaja maksaa myös niin sanottuja lainan sivukuluja. Näihin sisältyy mahdollinen lainan avausmaksu ja nostopalkkio, tilinhoitomaksut ja laskutuslisä. 

Todellinen vuosikorko huomioi nämä kaikki sekä lainan lyhennystavan toimien siten parhaana tunnuslukuna lainan kokonaishinnan suhteen. Se helpottaa eri tavalla hinnoiteltujen lainatuotteiden vertaamista toisiinsa ja mahdollistaa edullisimman lainan löytämisen.

Eri lainatyypit ja koron maksaminen

Lainatyypillä tarkoitetaan sitä tapaa, millä lainaa lyhennetään. Myös lainan tyyppiin kannattaa kiinnittää huomiota jo lainaa ottaessa, koska se vaikuttaa sekä kokonaiskustannuksiin että kuukausittaiseen lyhennyserään.

Asuntolainaa hakiessa voidaan yleensä itse vaikuttaa siihen, mikä lainatyyppi valitaan. Kulutusluottoa ottaessa tätä mahdollisuutta ei välttämättä ole, vaan pankki tai rahoituslaitos on valmiiksi määritellyt sen.

Tasalyhenteinen laina

Tasalyhenteisessä lainassa lainan pääomaa lyhentävä maksuerä on aina samansuuruinen, eikä laina-aika muutu korkojen kasvaessa. 

Korkojen noustessa kuukausittain maksettava lyhennyserä kasvaa. Korkotason pysyessä ennallaan kuukausittainen maksuerä pienenee ajan myötä, koska korko lasketaan aina jäljellä olevasta lainasummasta.

Tasalyhenteisen lainan hyviin puoliin kuuluu se, että laina lyhennetään sovitussa aikataulussa, minkä jälkeen se on maksettu. Lainanottajan taloudessa on kuitenkin oltava hieman enemmän maksuvaraa, jos korkotaso – ja sen myötä maksuerä – nousee.

Tasaerälaina

Tasaerälainassa jokainen maksuerä on samansuuruinen, eikä siihen tule muutoksia koko laina-aikana. 

Korkojen noustessa lainan takaisinmaksuaika pitenee ja korkotason laskiessa se lyhenee. Lainan pääomaa lyhentävän maksun suuruus riippuu koron määrästä.

Tasaerä laina sopii erityisen hyvin silloin, kun halutaan tietää tarkka lyhennyserän määrä koko laina-ajalle. Tarkkaa laina-aikaa ei voida tällöin määrittää, vaan se riippuu korkotason muutoksista. 

Annuiteettilaina

Annuiteettilainaa ottaessa määritetään tietty takaisinmaksuaika, joka ei muutu korkojen vaihtuessa. Alkutilanteessa lasketaan lyhennyserä, joka sisältää sekä koron että lyhennyserän. 

Jos korko ei muutu koko laina-aikana, pysyy lyhennyserä samana. Korkokulujen osuus lyhennyksestä kuitenkin pienenee lainapääoman pienentyessä, ja yhä suurempi osa maksuerästä menee varsinaisen lainapääoman lyhentämiseen.

Koska annuiteettilainassa laina-aika ei pitene, yleisen korkotason nousu nostaa myös kuukausittaista maksuerää. Esimerkiksi asuntolainat ovat useimmiten annuiteettilainoja, jolloin korkotason nousu nostaa asumisen kustannuksia.

Vuotuisen koron laskukaava

Kuluttajaluottojen vuotuinen korko lasketaan yksinkertaisena korkona seuraavalla laskukaavalla:

(K x P x T) / 100

Kaavan kirjaimista K = lainapääoma, P = vuotuinen korkokanta (prosentteina ilmaistuna) ja T = aika vuosina. 

Vuotuisen koron avulla voi arvioida hyvin lainan kustannuksia tiettynä ajanjaksona. Todellinen vuosikorko on kuitenkin parempi vertailuluku eri tarjousten vertailuun.

Kuinka todellinen vuosikorko lasketaan?

Todellisen vuosikoron laskukaava on jo huomattavasti monimutkaisempi, eikä sitä ole yleensä tarkoituksenmukaista lähteä laskemaan itse. Sen laskukaava on määritetty Oikeusministeriön asetuksessa, jonka voi lukea suoraan Finlexin-sivuilta.

Kuluttajansuojalaissa on määritetty, että jokaisesta lainatarjouksesta pitää löytyä todellinen vuosikorko. Lainaa hakiessa ei tarvitse ottaa laskukaavaa käyttöön ja laskea lukua itse, koska se löytyy jo valmiiksi lainatarjouksesta.

Lainan todellista vuosikorkoa voi myös arvioida erilaisten lainalaskurien avulla. Lopullinen korkoprosentti ja todellinen vuosikorko näkyvät kuitenkin vasta henkilökohtaisessa lainatarjouksessa.

Todellinen vuosikorko on käyttökelpoisin luku eri tarjousten vertailuun, koska se huomioi kaikki lainaan liittyvät kulut.

Voiko lainan korko nousta tai laskea laina-aikana?

Lainan koron muuttuminen riippuu siitä, onko korko kiinteä vai ei. Vaihtuvakorkoisen lainan korko ehtii todennäköisesti muuttua useampaan kertaan laina-aikana, koska myös viitekorot muuttuvat.

Viitekorkoihin vaikuttaa moni tekijä. Niiden avulla pyritään muun muassa hillitsemään inflaatiota eli rahan arvoa pyritään pitämään vakaampana. Myös maailmanpoliittinen tilanne ja erityisesti epävakaus nostavat korkotasoa. 

Korot voivat myös laskea laina-aikana, jos yleinen korkotaso laskee. 

Lainan ottajan kannalta on tärkeää varautua siihen, että lainan kustannukset voivat nousta lainan takaisinmaksun aikana. Näin kasvaneet kustannukset eivät aiheuta ongelmia, ja lainanlyhennyksistä pystyy selviytymään myös korkojen kasvaessa.

Lainojen korkojen vertaileminen tuo säästöä lainanottajalle

Ennen luoton ottamista kannattaa aina tehdä kattava kilpailutus, jonka yhteydessä vertaillaan saatujen lainatarjousten korkoja. 

Lainatarjousten hinnat vaihtelevat, koska jokaisella rahoituslaitoksella on omat hintatasot ja kriteerit luoton myöntämiselle. Lainan myöntämisen kriteerit vaikuttavat riskikartoitukseen ja sen kautta määritettyyn lainakorkoon. Siten sama hakija voi saada luoton hinnan osalta eri suuruisia tarjouksia.

Erityisesti todellisia vuosikorkoja vertailemalla voi saavuttaa ison säästön lainan takaisinmaksun aikana. Isompien lainojen suhteen ero eri lainatarjousten kokonaiskustannuksissa voi olla jopa tuhansia euroja, mutta myös pienempien lainojen osalta vertailu voi tuoda satojen eurojen säästön.

Kilpailuttaminen ja korkojen vertailu vie vain pienen hetken, mutta tuo ison säästön. Sitä ei kannata jättää tekemättä edes silloin, kun lainaa tarvitaan nopeasti!